Въпроси във връзка с публичното предлагане може да отправяте чрез e-mail на адрес: investors@allterco.com

С цел прозрачност и изчерпателност на информацията, отговорите ще бъдат достъпни за всички заинтересовани чрез публикуването им в подсекция "Въпроси от инвеститорите".

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »