Протокол от извънредно ОСА на 25.01.2016г.

Протокол от решение на СД за проспекта на 10.06.2016г.

Уставна_Алтерко_под_условие_за_успешна_емисия

Устав на Алтерко актуален към предлагането

Проспект Алтерко 28.04.2016 г. - част I Регистрационен документ

Проспект Алтерко 28.04.2016 г. - част II Документ за предлаганите ценни книжа

Проспект Алтерко 28.04.2016 г. - част III Резюме

Писмо за одобрение на проспект РГ-05-1624-1

СЪОБЩЕНИЕ92а ЗППЦК _АЛТЕРКО.docx

Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане

Презентация - публично предлагане

Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане 1 pdf

 

 

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »