УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Четвърто тримесечие 2019)

КФН Алтерко АД Q4 2019 индивидуална основа

КФН Алтерко АД Q4 2019 индивидуална основа

12 МЕС2019_ИНД_Пояснителни бележки

12 МЕС2019_ИНД_Приложение 9

12 МЕС2018_ИНД_Декларация

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Четвърто тримесечие 2019)

КФН 2019 Алтерко АД на консолидирана база

КФН 2019 Алтерко АД на консолидирана база

12 МЕС2019_КОНС_Пояснителни бележки_Алтерко

12 МЕС2019_КОНС_Приложение 9

12 МЕС2019_КОНС_Декларация_коригирана

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »