УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Четвърто тримесечие 2018)

12 МЕС2018_ИНД_Пояснителни бележки

12 МЕС2018_ИНД_Приложение 9_Final

КФН 4 то тримесечие 2018 Алтерко АД индивидуална база Final

КФН 4 то тримесечие 2018 Алтерко АД индивидуална база Final

КФН 4 то тримесечие 2018 Алтерко АД индивидуална база Final

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Четвърто тримесечие 2018)

12 МЕС2018_КОНС_Пояснителни бележки

12 МЕС2018_КОНС_Приложение 9

Уведомление КФН Q4 2018 Алтерко консолидиран

Уведомление КФН Q4 2018 Алтерко консолидиран FINAL

12 МЕС2018_КОНС_Декларация

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »