УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Трето тримесечие 2019)

КФН 3то тримесечие 2019 Алтерко АД индивидуална

9 МЕС 2019_ИНД_Пояснителни бележки

9 МЕС 2019_ИНД_Декларация

Форми КФН 3то тримесечие 2019 АЛТЕРКО АД_индивидуален

9 МЕС 2019_ИНД Приложение 9

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Трето тримесечие 2019)

9 МЕС2019_КОНС_Пояснителни бележки_Алтерко

9 МЕС2019_КОНС_Приложение 9_Alterko

Форми КФН9МЕС_КОНС_АЛТЕРКО

КФН Q3 2019 Алтерко консолидирана база

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »