УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Второ тримесечие 2018)

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-ОТЧЕТ МСС

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-Счетоводна политика

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2018-6 МЕС ИНД-АЛТЕРКО-Допълнителна информация

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-Приложение 9

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-Форми КФН

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-Форми КФН

2018-6 МЕС-ИНД-АЛТЕРКО-Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Второ тримесечие 2018)

Консолидиран финансов отчет 2018

Счетоводна политика и бележкиконс_6мес_2018

Междинен консолидиран доклад за дейността 2018

Допълнителна информацияконс_6мес_2018

Приложение 9конс_6мес_2018

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ6МЕС_КОНС.docx

КФН Алтерко АД 6-месеца 2018 консолидирана база v.2 FINAL

КФН Алтерко АД 6-месеца 2018 консолидирана база v.2 FINAL

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »