УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Първо тримесечие 2018)

Форми КФН 1во тримесечие 2018 г. Алтерко АДиндивидуална

Пояснителни бележкиQ1 2018_Алтерко АД_индивидуална

Форми КФН 1во тримесечие 2018 Алтерко АДиндивидуална

Приложение 9 към Фин Уведомеление Q1 2018Алтерко АД_индивидуална

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица Q12018_Алтерко АД_индивидуална

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Първо тримесечие 2018)

Пояснителни бележкиQ 1_2018_Алтерко АД_консолидиран

Приложение 9Q 1_2018_Aлтерко АД_консолидиран

Форми КФНQ 1_2018_Алтерко АД_консолидиран

Придружутени писмо

Форми КФНQ 1_2018_Алтерко АД_консолидиран

Деклрация на отговорните в рамките на емитента лицаQ 1_2018_Алтерко АД_консолидиран

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »