26-01-2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД / Notification of the Quarterly Financial Report of Allterco JSCo

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА / INDIVIDUAL BASE

(Четвърто тримесечие 2020 / Third quarter 2020)

КФН 4 то тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база

КФН 4 то тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база

12 МЕС 2020 ИНД Бележки

2020-12 МЕС ИНД ПРИЛОЖЕНИЕ 9

12 МЕС2020_ИНД_Декларация

Version in English

KFN Allterco Individual report Q4 2020EN

12 MON IND Notes ENG

2020-12 MON IND-ANNEX 9ENG

KFN Allterco Individual report Q4 2020EN

12 MON2020_IND_Declaration_ENG

01-03-2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД / Notification of the Quarterly Financial Report of Allterco JSCo

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА / CONSOLIDATED BASE

(Четвърто тримесечие 2020 / Fourth quarther 2020)

КФН Q4 2020 Алтерко АД на консолидирана база v.1

КФН Q4 2020 Алтерко АД на консолидирана база v.1

12 МЕС КОНС Бележки

2020-12 МЕС КОНС ПРИЛОЖЕНИЕ 9

12 МЕС2020_КОНС_Декларация на отговорните лица

Version in English

FSC Allterco Consolidated report Q4 2020EN

12 MON CONS NotesENG

FSC Allterco Consolidated report Q4 2020EN

2020-12 MON CONS-ANNEX 9ENG

12 MON2020_CONS_Declaration_ENG

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »