07-10-2020

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Трето тримесечие 2020)

КФН 3 то тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база

КФН 3 то тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база pdf

2020-9 МЕС ИНД Пояснителни бележки

2020-9 МЕС ИНД-ПРИЛОЖЕНИЕ 9

2020-9 МЕС_ИНД_Декларация

 

27-11-2020

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Трето тримесечие 2020)

FSC Allterco Consolidated report Q3 2020 EN

КФН 3 то тримесечие 2020 Алтерко АД консолидирана база

FSC Allterco Consolidated report Q3 2020 EN

КФН 3 то тримесечие 2020 Алтерко АД консолидирана база

Алтерко 9 МЕС КОНС 2020 Пояснителни Бележки

Allterco 9 MON 2020 CONS Explanatory NotesENG

Алтерко 9 МЕС 2020 КОНС ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Allterco 9 MON 2020 CONS-ANNEX 9ENG

9 МЕС2020_КОНС_Декларация на отговорните лица

9 MON2020_CONS_Declaration by the responsible persons_ENG

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »