03-08-2020

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ / INTERIM INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENTS

(Второ тримесечие / Q2) 

2020-6 МЕС ИНД КФН Форми pdf

2020-6 МЕС ИНД КФН Форми xsl

2020-6 МЕС ИНД Междинен Финансов отчет по МСС

2020-6 МЕС ИНД Приложения към Индивидуален финансов отчет

2020-6 MEС ИНД Междинен доклад за дейността

2020-6 МЕС ИНД Допълнителна информация

2020-6 МЕС ИНД Вътрешна информация

2020-6 МЕС ИНД Приложение 9

2020-6 МЕС ИНД Декларация на отговорните лица

 

28-08-2020

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ / INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(Второ тримесечие / Q2) 

2020-6 МЕС КОНС КФН Форми pdf

2020-6 МЕС КОНС КФН Форми xls

2020-6 МЕС КОНС Междинен Финансов отчет МСС / Interim Consolidated Financial Statements 2020  

2020-6 МЕС КОНС Бележки към Междинен консолидиран Финансов отчет / Notes Interim Consolidated Financial 2020

2020-6 МЕС КОНС Междинен доклад за дейността

2020-6 МЕС КОНС Вътрешна информация

2020-6 МЕС КОНС Допълнителна информация

2020-6 МЕС КОНС Приложение 9

2020-6 МЕС КОНС Декларация на отговорните лица

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »