30-04-2020 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Първо тримесечие 2020)

Форми КФН 3МЕС 2020 ИНД Алтерко

КФН 1 во тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база v.2

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Q1 2020 ИНД Алтерко

3 МЕС2020_ИНД_Приложение 9

3МЕС 2020 ИНД Алтерко Декларация на отговорните лица

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Първо тримесечие 2020)

КФН Q1 2020 Алтерко консолидирана база

КФН Q1 2020 Алтерко консолидирана база

2020 3 МЕС КОНС Пояснителни бележки

3 МЕС2020_КОНС_Приложение 9

3 МЕС2020_КОНС_Декларация

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »