Алтерко АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 28-10-2019 г. в София-1407. На ОСА е гласуван дивидент за 2019 г. в общ размер на 2700000 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.18 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.171 (само за акционери физчески лица) лв.

Уведомление Дивидент

 

Алтерко АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-10-2019 г.11:00 часа

2019-10-28 Протокол от ОСА

2019-10-28 Протоколмандатна комисия

 

Във връзка с Указания № 20190918212328/20.09.2019 г. по заявление за обявяване на покана в Търговския Регистър към Агенция по вписванията вх. № 20190918212328/18.09.2019г.

Алтерко АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-10-2019г. от 11:00 часа в София 1407, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за прехвърляне на 1 238 624,02 лева от общо 1 342 577.00 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“.
2. Приемане на решение сумата от резервите от емитирането на акции в размер на 103 952.98 лева, с която се преминава установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, да бъде разпределена като дивидент.
3. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2015 г., 2017 г. и 2018 г.
4. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г.
5. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247 .

ПОКАНА ОСА 28.10.2019

Решение СД Свикване ОСА_28.10.2019

Писмени материали

Писмени материали Доклад - дивидент

Правила за гласуване ОСА 28.10.2019

Образец на пълномощно

ТР Указания

 

Алтерко АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-10-2019г. от 11:00 часа в София 1407, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за прехвърляне на 1 238 624,02 лева от общо 1 342 577.00 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“.
2. Приемане на решение сумата от резервите от емитирането на акции в размер на 103 952.98 лева, с която се преминава установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, да бъде разпределена като дивидент.
3. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2015 г., 2017 г. и 2018 г.
4. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г.
5. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247 .

ПОКАНА ОСА 25.10.2019

Решение СД Свикване ОСА_25.10.2019

Писмени материалиОСА_25.10.2019

Писмени материали Доклад по чл. 115в ЗППЦК

Образец на пълномощно

Правила за гласуванеОСА 25.10.2019

 

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »