Алтерко АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-01-2018г. от 10:00 часа в 1404, гр. София, бул. България 109, ет. 8, при следния дневен ред:

Точка 1. Изменение на адреса на управление на Дружеството;
Точка 2. Изменения в Устава на Дружеството.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247.

Покана извънредно ОСА 012018

Писмени материалиизвънредно ОСА 01_2018

Писмени материалиизвънредно ОСА 01_2018 по т. 2_Устав

Образец на Пълномощно

Решение на СД за свикване на ОСА

ТР Покана за извънредно ОСА_2018

Протокол извънредно ОСА 2018

Протокол мандатна комисия_извънредно ОСА 2018

Списък на акционерите присъствали на ОСА 2018

Уведомление ОСА 2018_акционери чрез представители

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »