УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

Добре дошли на официалната страница на "Алтерко" АД. Тук може да намерите актуална информация за финансовото състояние на дружеството, реализирани и бъдещи стратегически проекти за развитието на неговия бизнес и увеличаване на неговата стойност.

Групата на „Алтерко“ АД е телекомуникационен лидер с над 15-годишен опит в сферата на мобилните услуги и продукти с добавена стойност, които предоставят възможности на бизнеса да се възползва от предимствата на: мобилните разплащания, мобилните портали и мобилния маркетинг. Групата има покритие в целия свят чрез директни отношения с над 20 мобилни операторa, които осигуряват достъп до над 1 милиард крайни потребители. Тя разполага с офиси в 7 държави на 3 континента и има над 100 служители от повече от 10 националности. Групата си партнира с над 300 корпоративни клиенти, които генерират над 20 млн. лв. годишен оборот.

Въз основа на дългогодишния си опит в сферата на телекомуникациите и интернет технологиите през 2015г. „Алтерко“ АД започна успешното си навлизане на пазара на "Интернет на нещата" чрез проектите „She/Shelly” и „MyKi”. Въз основа на виското качество на услугите, които предлага и успешно изградните бизнес партньорства през годините „Алтерко“ АД разчита на привличането на допълнителен капитал за развитието на тези свои проекти. В тази връзка през 2015 г. дружеството предприе следващата стъпка в своето развитие, като стартира процедура по придобиване на публичен статут. Информация във връзка с публичното предлагане на акции на дружеството можете да намерите в подсекциите на секция "IPO".

Достъпът до коректна и навременна информация при условията на прозрачност и публична достъпност ще бъдат основните корективи в процеса на придобиване на публичен статут и функционирането на "Алтерко" АД като публично дружество.

"Алтерко" АД държи на контакта със своите бъдещи инвеститори и ще отговори на всички Ваши въпроси във връзка с публичното предлагане и развитието на дружеството на посочените в сайта данни за контакт. С цел осигуряване на равен достъп до информация на всички инвеститори, отговорите на всички запитвания ще бъдат публикувани в подсекция „Въпроси от инвеститорите“.

Надяваме се да заслужим Вашето доверие в реализирането на бъдещите бизнес цели на компанията.

С УВАЖЕНИЕ,

Изпълнителните директори

на "Алтерко" АД

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »