Материали ОСА 2017 Приложение по т. 4_Одиторски доклад Алтерко 2016_консолидиран

Материали ОСА 2017Приложение по т. 1_Годишен доклад на СД за 2016

Материали ОСА 2017Приложение по т. 1_Декларация за корпоративно управление на АЛТЕРКО АД

Материали ОСА 2017Приложение по т. 1_Приложение 11 към Наредба 2 Алтерко АД

Материали ОСА 2017Приложение по т. 2_Годишен консолидиран доклад на СД за 2016

Материали ОСА 2017Приложение по т. 3_Одитиран ГФО 2016 Алтерко АД

Материали ОСА 2017Приложение по т. 3_Одиторски доклад Алтерко АД 2016

Материали ОСА 2017Приложение по т. 4_Одитиран консолидиран ГФО 2016 Алтерко

Материали ОСА 2017Приложение по т. 7_Доклад ДВИ

Материали ОСА 2017Приложение по т. 9_Политика за възнагражденията

Материали ОСА 2017Приложение по т. 12_членове на ОК

Материали ОСА 2017Приложение по т. 14_Статут на ОК_Алтерко АД

Материали ОСА 2017Приложение по т. 16_Устав

Материали ОСА 2017

Образец на пълномощно за гласуване на ОСА 2017 на Алтерко АД

Покана за свикване на ОСА 2017 на Алтерко АД

Правила за гласуване в ОСА 2017 на Алтерко АД

Протокол от заседание на СД на Алтерко АД

УведомлениеПокана ОСА 2017

ТРПокана за свикване на ОСА 2017 на Алтерко

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »